สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรณีเช่า พร้อมพนักงานขับรถ


1. เวลาทำงานของพนักงานขับรถ 12 ชม. / วัน


2. ค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ 0.T. 300 บาท / ชม.


3. ไม่รวมน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ


4. ไม่รวมค่าที่พัก คนขับรถ กรณีออกต่างจังหวัด 800 บาท / คืน


5. กรณียกเลิกการเดินทาง ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง  หลังจากชำระเงิน


    มัดจำการจองแล้ว VANLUCKY RENTAL ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินมัดจำ


การชำระเงิน

กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต


• เมื่อตกลงเช่า กรุณาชำระเงินมัดจำการจองจำนวน 50% โดยใช้บัตรเครดิต 

    ณ จุดชำระเงินออนไลน์ VANLUCKYRENTAL 

•  ชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือ ( หักเงินมัดจำ ) เป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ


กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด


•  เมื่อตกลงเช่ากรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้ 

ชื่อบัญชี       นางสาวภัทธนันต์   เฮงธีรายุรัตน์

เลขที่บัญชี    730-2-2-5757-9

ธนาคาร        กสิกรไทย

สาขา            เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 ค่าเช่าส่วนที่เหลือ ( หักเงินมัดจำ ) ลูกค้าชำระเป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขสำคัญของการเช่ารถ

                                    

" เดินทางปลอดภัย  คุุ้มค่า คุ้มราคา หรูหรา มีระดั ปกับ "

VANLUCKYRENTAL

view