สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรณีเช่ารถขับเอง


1. กำหนดส่งคืนรถ 20.00 น. วันสุดท้ายของการเดินทาง

    และ ลูกค้าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ( ดีเซล B7 เท่านั้น )  เต็มอัตราบรรจุ

    ก่อนนำมาส่งคืน  


2. ค่าล่วงเวลา O.T. กรณีส่งรถเกินกำหนดเวลา (20.00 น.)  300 บาท/ชม.


3. ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ


4. VANLUCKY RENTAL  ไม่จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวัน

    เพียงลูกค้าแจ้งจังหวัดที่เดินทางไปอย่างถูกต้อง


5. ค่าบริการรับ-ส่งรถเที่ยวละ 500-800 บาท ตามระยะทาง

    ( รับรถได้ที่  หมู่บ้านคาซ่าวิลล์   บางใหญ่  ต. บางแม่นาง  อ. บางใหญ่  จ. นนทบุรี )


6. VANLUCKY RENTAL  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง หากลูกค้า

    ไม่ชำระเงินมัดจำการจองภายใน 3 วัน

การชำระเงิน
กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต


• เมื่อตกลงเช่า กรุณาชำระเงินมัดจำการจองจำนวน 50% โดยใช้บัตรเครดิต

   ณ จุดส่งเอกสารการเช่ารถ


• ชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือ (หักเงินมัดจำ) โดยใช้บัตรเครดิต

   ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ VANLUCKY RENTAL  ในวันรับรถ

   ณ จุดรับ-ส่งรถ


• ชำระค่าประกันความเสียหาย จำนวน 10,000 บาท โดยใช้บัตรเครดิต ในวันรับรถ

    ณ จุดรับ-ส่งรถ 

    ( เมื่อนำรถมาคืนในสภาพเดิม VANLUCKY RENTAL จะทำการคืนเงินประกัน

    ดังกล่าว  ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้านำรถมาคืน

    โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนด )

*  ในกรณีใช้บัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 3%

กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด


• เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้                     

ชื่อบัญชี        นางสาวภัทธนันต์   เฮงธีรายุรัตน์

เลขที่บัญชี    730-2-2-5757-9

ธนาคาร         กสิกรไทย  

สาขา             เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 • ชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือ ( หักเงินมัดจำ ) ในวันรับรถ ณ จุดรับ-ส่งรถ 


 • ชำระค่าประกันความเสียหาย จำนวน 10,000 บาท โดยใช้บัตรเครดิต

    หรือเงินสด  ตามแต่ลูกค้าสะดวก ในวันรับรถ ณ จุดรับ-ส่งรถ

    ( เมื่อนำรถมาคืนในสภาพเดิม VANLUCKY RENTAL จะทำการคืนเงิน

    ประกันดังกล่าว  ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้า

    นำรถมาคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนด )

               

"เดินทางปลอดภัย คุุ้มค่า คุ้มราคา หรูหรา มีระดับ ไปกับ "

VANLUCKYRENTALview